top of page

Onderhoud & herstellingen

Hoe kunnen wij u helpen?

Onderhoud op alle merken

Herstellingen op alle merken

Onderhoud op zowel gas als stookolie

Conformiteit & verbrandingsattest bij onderhoud

Onderhoud door erkend technicus

Verwarmingsaudit

Onderhoud

Het onderhoud van het centraal stooktoestel van u verwarmingsinstallatie is een verplichting, zowel voor particulieren als bedrijven. Voor centrale stooktoestellen op aardgas (aardgas, butaan en propaan) moet u om de twee jaar het onderhoud laten uitvoeren.Voor centrale stooktoestellen op stookolie (mazout) of vaste brandstof (hout, pellets, steenkool,...) is een jaarlijks onderhoud verplicht. Het onderhoud dient uitgevoerd te worden door een erkend technicus. De gebruiker van de installatie is verantwoordelijk voor het onderhoud. Bij huurwoningen moet dus de huurder het stooktoestel laten onderhouden.

Herstellingen

Bij De Clerck & Zn voeren wij herstellingen uit op alle mogelijke problemen i.v.m. uw installatie.  We hebben bekwame techniekers. Wij hebben steeds de meest courante wisselstukken mee tijdens een interventie. 

Verwarmingsaudit

Een verwarmingsaudit is een analyse van het rendement van uw verwarmingsketel. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten verwarmingsaudits:

- audits van installaties tussen 20 en 100 kW,
- audits van installaties boven 100 kW (vooral industriële context).

 

Een verwarmingsaudit is verplicht vanaf 20 kW. Elke vijf jaar is het verplicht een verwarmingsaudit te laten uitvoeren.  Bij installaties met een vermogen van meer dan 100 kW moet de verwarmingsaudit om de twee jaar (voor stookolie) en  om de vier jaar (voor aardgas, propaan en butaan) uitgevoerd worden.

bottom of page